Efterforskning

Group Security tilbyder professionel efterforskning til erhvervslivet samt private kunder.

Efterforskning er historisk set noget politiet tager sig af, men der er sager politiet af resursemæssige årsager ikke tager sig af, ligesom der er sager man som virksomhed eller privatperson ønsker at holde for sig selv. I Group Security har vi ressourcerne til at løfte en lang række af efterforskningsopgaver for vores kunder.